Select Page

Sóc la Júlia i faig disseny de proximitat: aposto pel producte local, m’agrada el tracte proper amb el client i crec que el nostre paper com a dissenyadores és el de formar part d’un procés, tot col·laborant transversalment amb altres agents de la societat per transformar-la. Concebo el disseny gràfic no només com a un recurs estètic sinó també com a una eina de comunicació i transformació.

DISSENY GRÀFIC

Una bona identitat gràfica transmet una idea coherent del que ets i arriba al públic que t’interessa amb un missatge clar i contundent.


→ Creació d’elements gràfics:
 identitats visuals i corporatives, disseny de logotips, infografia, gràfica publicitària, etc.

DISSENY EDITORIAL

Un document ben organitzat i amb una bona presentació permet que la informació s’entengui millor i el missatge tingui més avast.


→ Maquetació impresa i digital:
 llibres, octavetes, tríptics, catàlegs, targetes de visita i tot tipus de presentacions i documents.

DISSENY DIGITAL

Una web amb una bona planificació comunicativa és essencial per tenir presència online i arribar al màxim de gent.


→ Creació i gestió digital:
 pàgines web, documents interactius i gestió de xarxes socials i eines de comunicació 2.0.