Select Page
identitat gràfica, material de difusió i expositiu | Ajuntament de Tudela | 2017

Des-Adarve vol ser un espai d’accés, obert a tots els públics, per conèixer els espais emblemàtics de la ciutat de Tudela a través de la participació i la creativitat de l’art contemporani, posant en valor el patrimoni arquitectònic i cultural. El festival parteix de cinc intervencions artístiques efímeres en cinc espais emblemàtics, que ens convidaran a gaudir i re-conèixer la ciutat.

La proposta gràfica dóna protagonisme absolut a aquests cinc espais aquitectònics a través de la imatge i la iconografia. El color vermell també té un paper important ja que es relaciona estretament amb la ciutat i el territori. S’ha buscat una imatge ‘atemporal’, que combini la modernitat de l’art efímer amb la carga històrica dels edificis.

Fotografies fetes per arbe.