Select Page

identitat gràfica
materials de difusió
——
ACCU | Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya
——
2019

Al 2019 vaig col·laborar amb la direcció de l’ACCU en la revisió de la identitat gràfica corporativa de l’associació i la creació de nou material de difusió. L’objectiu de l’encàrrec era dotar de coherència gràfica a tots els materials de l’associació (logotip, cartelleria, targetes, etc.) i alhora, fer-la més reconeixible i visualment més potent; el crohn i la colitis ulcerosa són malalties encara poc conegudes i visibles i vam pensar que, com a mínim, tota la comunicació gràfica no podia passar desapercebuda i havia de cridar l’atenció.

El resultat d’aquesta revisió gràfica és una intervenció mínima al logotip a través d’un canvi tipogràfic que l’equilibra i harmonitza i que manté la icona original creada al 2012 per Susanna Rafanell. Aquesta icona, que era capaç de sintetitzar en pràcticament dos traços la imatge d’una panxa i dues mans al voltant en un gest de cura, ha estat recentment substituïda per una altra que, personalment, crec no està a l’altura del que es va proposar aleshores i que perd la força de la original.

2012 | Logotip fet per Susanna Rafanell, que mantindrà la mateixa il·lustració fins al 2020, moment en que es substitueix. Aquesta va aconseguir sintetitzar en pràcticament dos únics traços la imatge d’una panxa i dues mans al voltant en un gest de cura.

2019 | La nostra proposta incorpora un canvi tipogràfic, corregeix la gama cromàtica i manté la il·lustració original. A més, s’incorpora a la resta de materials un sistema gràfic propi que fa reconeixible i ajuda a cohesionar la identitat gràfica i que suggereix un doble simbolisme: un sistema digestiu i un laberint, el que moltes vegades es troben les persones afectades a causa de la desconeixença i invisibilitat de la malaltia.

2020 | Última versió feta per Zaida Adrià, que proposa un altre canvi tipogràfic i una nova icona. Es perd la il·lustració original que aconseguia un dibuix simbòlic i simple amb pràcticament dos traços, i crea una nova il·lustració neutra amb poc caràcter, que combina amb una tipografia arrodonida naïf i poc harmònica.