Select Page

identitat gràfica
materials de difusió
——
ACCU | Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya
——
2019

Al 2019 vaig col·laborar amb la direcció de l’ACCU en la revisió de la identitat gràfica corporativa de l’associació i la creació de nou material de difusió. L’objectiu de l’encàrrec era dotar de coherència gràfica a tots els materials de l’associació (logotip, cartelleria, targetes, etc.) i alhora, fer-la més reconeixible i visualment més potent; el crohn i la colitis ulcerosa són malalties encara poc conegudes i visibles i vam pensar que, com a mínim, tota la comunicació gràfica no podia passar desapercebuda.

El resultat d’aquesta revisió gràfica és, a banda de realitzar nous materials de difusió, una intervenció mínima al logotip a través d’un canvi tipogràfic que l’equilibra i harmonitza. L’objectiu és mantenir la il·lustració original que és capaç de representar una panxa i un gest de cura amb pocs traços.

Amb aquest petit canvi al logotip i un sistema gràfic reconeixible s’inicia una feina d’actualització de la identitat gràfica, que acaba el 2020 amb la decisió de prescindir de la feina i canviar el logotip.

2012 | Il·lustració feta per Susanna Rafanell que es mantindrà fins al 2020, moment en que es decideix substituir per un nou logotip. Aquesta va aconseguir sintetitzar en tres únics traços la imatge d’una panxa envoltada per dues mans en un gest de cura.

2019 | La nostra proposta incorpora al logotip un canvi tipogràfic, corregeix la gama cromàtica i manté la il·lustració original. També es crea un sistema gràfic propi que, a més de fer reconeixible la marca i cohesionar-la, suggereix un doble simbolisme gràfic: un sistema digestiu i un laberint, el que moltes persones afectades es troben alhora d’abordar una malaltia encara molt desconeguda i invisibilitzada.

2020 | Última versió feta per Zaida Adrià, que proposa un altre canvi tipogràfic i una nova icona. És així com es perd la il·lustració original que aconseguia un dibuix simbòlic i simple amb pràcticament dos traços i tota la feina feta a través de l’encàrrec.