Select Page
identitat gràfica
campanya comunicativa

treball acadèmic

2017

Identitat gràfica d’un esdeveniment social al barri de Montbau de Barcelona. L’esdeveniment planteja una jornada lúdica però també de treball, on el resultat serà un mapa creat col·lectivament pel veïnat que servirà per documentar i posar en valor la història local del barri i de la seva gent, alhora que es fomenta la participació de veïns i veïnes de totes les edats i procedències. S’ha agafat com a principal referent l’equip de Iconoclasistas i els seus tallers de mapejos col·lectius, portats a terme majoritàriament a Amèrica Llatina.

El repte principal del projecte és crear una identitat gràfica en un barri que té una identitat molt marcada. És per això que es busquen conceptes que el caracteritzin: rígidesa i fluïdesa són dos conceptes antagònics que defineixen i conviuen a Montbau. La rigidesa queda representada pels blocs d’habitatges racionalistes, construïts durant la postguerra amb influències del moviment modern, i la fluïdesa la representen la naturalesa de l’entorn i la vida al carrer. Per completar la identitat gràfica dels materials es creen una sèrie de símbols per reforçar cada concepte i es combinen entre sí.

Fotografia per Usue Belandia.

Objectiu 1: crear un mapa en condicions del barri. No té una documentació cartogràfica de qualitat: després d’una visita a la seu del districte, els únics mapes que es poden obtenir de Montbau estan a una escala tan petita que no apareixen ni els noms dels carrers.

Objectiu 2: recopilar els testimonis dels veïns i veïnes i posar en valor la memòria local del barri. Té la població més envellida de la ciutat: aproximadament, una de cada tres persones al barri té més de 65 anys. Això significa que en 30 anys quedaran molt pocs testimonis dels inicis del barri.

Objectiu 3: posar en valor aquest patrimoni i donar-lo a conèixer. Cal una revaloritzar de la seva història local: tot el patrimoni anterior als anys 50 queda eclipasat per els blocs de pisos, fet que provoca que aquesta altra part del patrimoni sigui desconeguda per una gran part del barri.

RIGIDESA

Concepte que representa aquesta arquitectura racionalista i l’especte rígid que té el barri a nivell urbanístic, i que queda representat per les lletres de MONTBAU en 3D, actuant la M com a logotip.

FLUÏDESA

Aquest concepte vol representar la part més orgànica del barri: la seva gent i la fauna i flora que domina gran part del l’espai públic del barri. Cada figura representa un concepte que s’associa a un color concret.

RIGIDESA + FLUÏDESA

Aquests dos conceptes s’uneixen per tal de representar la diversitat del barri a través de diferents recursos gràfics com la composició d’aquests 3 elements o el pattern irregular per crear una textura:

El projecte també reflexiona sobre els concepte de l’oblit i la importància de ‘fer memòria’, no només en un sentit individual sinó sobretot col·lectiu, és per això que els cartells  s’acompanyen amb frases de personatges cèlebres que reflexionen al voltant d’aquests temes. A més, es preparen cartells en blanc amb els que s’animen als veïns i veïnes a fer-se el seu personalitzat:

Altre material de difusió: una web per seguir i difondre el projecte més enllà del barri i marxandatge personalitzat.