Select Page

identitat gràfica
campanya comunicativa

treball final de màster

2017

El treball planteja l’elaboració d’un catàleg de patrimoni en perill i la seva posterior campanya de difusió dins d’un context de conflicte social, agafant com a cas concret i real el Prat de Llobregat, però amb la idea de que pugui ser utilitzat a altres territoris amb problemàtiques similars. Els materials es divideixen en 4 colors per representar les diferents tipologies de patrimoni: naturalruralurbà i industrial.

 

Els objectius principals del projecte són posar en valor edificis enderrocats, en perill o descatalogats i involucrar a la població en el procés de creació d’aquest nou catàleg. L’objectiu d’aquest document no és crear un catàleg convencional sinó una publicació oberta que pugui anar creixent amb el temps i pugui ser impresa per a qualsevol persona des de casa seva. A més, afegeix un valor simbòlic a través de l’enquadernació i el plegat de les pàgines, que depenent de com es pleguin indica si un edifici existeix o si està enderrocat, i si és així, convida al lector o lectora a escriure el record que té d’aquest.

 

Així doncs, l’objectiu no és aconseguir un catàleg complet, sinó ser una eina que fomenti el patrimoni i la història local entre la ciutadania i posar en valor la memòria social d’un lloc. A la vegada, també és una eina de pressió i denúncia cap a administracions amb una manca de sensibilitat cap a elements de valor històric i social.

 

En col·laboració de la plataforma veïnal Aturem l’enderroc Salvem l’Artesà del Prat de Llobregat.

Fotografia per Usue Belandia i Òscar Mata.

PUBLICACIÓ OBERTA

L’enquadernació és un sistema obert per tal de permetre que el catàleg creixi en el temps; el resultat final no és l’objectiu sinó el procés que es genera a partir del catàleg.

PROCÉS PARTICIPATIU

El veïnat participa a totes les fases del projecte: fins a l’elecció del contingut, passat per la seva difusió, fins i tot en la seva impressió i enquadernació.

FORMAT ACCESSIBLE

El document fuig del catàleg convencional i ha de permetre que qualsevol persona es pugui descarregar les fitxes del catàleg i se les pugui imprimir a casa i enquadernar-les.

CARÀCTER SIMBÒLIC

L’enquadernació i el plegat de les pàgines i juntament amb la participació del lector o lectora, la publicació permet diferenciar entre els elements existents i els que s’han enderrocat.

Com funciona aquest catàleg?

1 DESCARREGAR

El catàleg està format per fitxes d’elements patrimonials realitzades per historiadors i historiadores locals que prèviament ha proposat el veïnat. Totes les fitxes estan disponibles a la web de la campanya i estan catalogades per temàtiques segons el seu color: patrimoni natural (verd), rural (groc), urbà (vermell) i industrial (gris).

2 IMPRIMIR

Es tracta de que qualsevol persona amb conexió a internet i impressora pugui construir-se el seu propi catàleg: les fitxes són descarregables des de la web i consten d’un full A4 cadascuna. Han de ser impreses en blanc i negre i a doble cara, i com que l’enquadernació és un sistema obert, permet que la publicació creixi en el temps.

3 ENQUADERNAR

Per enquadernar es necessita una perforadora i una peça fastener, i com que el format és un A5, els fulls requereixen d’un plec. El sentit d’aquest plec ens indicarà l’estat de l’element patrimonial: si la pàgina mostra el text i la imatge, significa que aquest segueix en peu, si en canvi la pàgina es mostra en blanc, voldrà dir que aquest ha estat enderrocat o destruït.

4 RECORDAR

El lector o lectora acabarà de posar contingut al catàleg: les fitxes dels elements destruïts convidaran a escriure qualsevol record que el lector, lectora o algú proper a ella recordi. I és que el que preten el catàleg és posar en valor els elements que ja no hi són i reivindicar que passin a formar part de la memòria col·lectiva, encara que sigui a través dels seus records.