Select Page

identitat gràfica
campanya comunicativa

treball final de màster

2017

Es tracta d’un treball acadèmic que planteja l’elaboració d’un catàleg de patrimoni i la seva posterior campanya de difusió dins d’un context de conflicte social, basat en la lluita de la plataforma veïnal Aturem l’enderroc Salvem l’Artesà del Prat de Llobregat. Els materials de difusió es divideixen en quatre colors per categoritzar diferents tipologies de patrimoni (naturalruralurbà i industrial) i la idea és que pugui ser replicat a altres territoris amb problemàtiques similars.
Els objectius principals del projecte són posar en valor edificis enderrocats, en perill o descatalogats i involucrar a la població en el procés de creació d’aquest nou catàleg. L’objectiu d’aquest document no és crear un catàleg convencional sinó una publicació oberta que pugui anar creixent amb el temps i pugui ser impresa per a qualsevol persona des de casa seva. A més, afegeix un valor simbòlic a través de l’enquadernació i el plegat de les pàgines, que depenent de com es pleguin indica si un edifici existeix o si està enderrocat, i si és així, convida al lector o lectora a escriure el record que té d’aquest.

 

Així doncs, l’objectiu no és aconseguir un catàleg complet, sinó ser una eina que fomenti el patrimoni i la història local entre la ciutadania i posar en valor la memòria social d’un lloc. A la vegada, també és una eina de pressió i denúncia cap a administracions amb una manca de sensibilitat cap a elements de valor històric i social.

 

Fotografia per Usue Belandia i Òscar Mata.

PUBLICACIÓ OBERTA

L’enquadernació és un sistema obert per tal de permetre que el catàleg creixi en el temps; el resultat final no és l’objectiu sinó el procés que es genera a partir del catàleg.

PROCÉS PARTICIPATIU

El veïnat participa a totes les fases del projecte: fins a l’elecció del contingut, passat per la seva difusió, fins i tot en la seva impressió i enquadernació.

FORMAT ACCESSIBLE

El document fuig del catàleg convencional i ha de permetre que qualsevol persona es pugui descarregar les fitxes del catàleg i se les pugui imprimir a casa i enquadernar-les.

CARÀCTER SIMBÒLIC

L’enquadernació i el plegat de les pàgines i juntament amb la participació del lector o lectora, la publicació permet diferenciar entre els elements existents i els que s’han enderrocat.

Com funciona aquest catàleg?

1 DESCARREGAR

El catàleg està format per fitxes d’elements patrimonials realitzades per historiadors i historiadores locals que prèviament ha proposat el veïnat. Totes les fitxes estan disponibles a la web de la campanya i estan catalogades per temàtiques segons el seu color: patrimoni natural (verd), rural (groc), urbà (vermell) i industrial (gris).

2 IMPRIMIR

Es tracta de que qualsevol persona amb conexió a internet i impressora pugui construir-se el seu propi catàleg: les fitxes són descarregables des de la web i consten d’un full A4 cadascuna. Han de ser impreses en blanc i negre i a doble cara, i com que l’enquadernació és un sistema obert, permet que la publicació creixi en el temps.

3 ENQUADERNAR

Per enquadernar es necessita una perforadora i una peça fastener, i com que el format és un A5, els fulls requereixen d’un plec. El sentit d’aquest plec ens indicarà l’estat de l’element patrimonial: si la pàgina mostra el text i la imatge, significa que aquest segueix en peu, si en canvi la pàgina es mostra en blanc, voldrà dir que aquest ha estat enderrocat o destruït.

4 RECORDAR

El lector o lectora acabarà de posar contingut al catàleg: les fitxes dels elements destruïts convidaran a escriure qualsevol record que el lector, lectora o algú proper a ella recordi. I és que el que preten el catàleg és posar en valor els elements que ja no hi són i reivindicar que passin a formar part de la memòria col·lectiva, encara que sigui a través dels seus records.