Select Page
redacció de contingut, disseny i maquetació d’una exposició | CCD – UPC | 2014

 

Membre de l’equip redactor i promotor de l’exposició Tecnologies i Cooperació per al Desenvolupament a la UPC, duta a terme pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya. La meva tasca ha consistit en replantejar el material a nivell gràfic i de continguts de l’exposició original.

El repte del projecte ha estat aconseguir que una exposició amb molt de contingut tècnic resultés de fàcil comprensió i atractiva a la vista. Això ha portat a la representació de dades a través d’infografies, dividint el contingut en 7 temàtiques generals que es complementen amb fulletons informatius.