Select Page

identitat gràfica
materials de difusió
comunicació
——
voltes cooperativa d’arquitectura
——
2018

Voltes és una cooperativa que utilitza l’arquitectura i l’urbanisme com a eines de transformació social, l’activisme forma part de la seva pràctica i treballen de manera horitzontal i assembleària. I a més, són companyes des de fa anys així que ha estat un plaer acompanyar-les en la creació de la seva nova identitat gràfica.

Aquesta nova identitat combina la seva vessant tècnica amb l’artesanal i crea un llenguatge visual propi. El logotip antic es simplifica i modifica lleugerament, recuperant la volta com a símbol identitari, que serveix també de textura simbolitzant les dotze membres de la cooperativa. L’estampació i el collage s’usen com a tècnices gràfiques i es combinen amb una tipografia i retícula ortogonals amb l’objectiu de transmetre visualment com són: dinàmiques, multidisciplinars i riguroses. Tant t’organitzen un taller participatiu per definir el programa d’usos del primer tram de la cobertura de la Ronda de Dalt, com et construeixen un umbracle de canyes per l’espai infantil de Can Batlló.

El resultat és senzill i dinàmic: una tipografia contundent acompanyada de fotografies retallades en blanc i negre amb un toc verd, plasmat sobre suports com el cartró, la fusta o materials reciclats. Després de donar-li moltes voltes, de fer moltes reunions i alguna assemblea, hem aconseguit crear una identitat fàcil d’aplicar, reconeixible i que s’han fet seva molt ràpid.

Algunes de les fotos son cortesia de Voltes.

Creiem en l’apoderament a través del treball col·lectiu, la capacitat de les persones per a definir els espais que habitem, i enfoquem la nostra pràctica com una eina de transformació social. Apostem per la investigació i la rigorositat tècnica per avançar en una relació respectuosa entre l’entorn construït i la societat. Volem defensar els espais que ens inclouen a totes les persones, amb propostes que prioritzen la rehabilitació com una actitud de projecte, amb una visió entusiasta, creativa i positiva cap al futur.